Pirkimo taisyklės

 • AIMYOUSTYL - sekti stilių
  Mes visi norime būti ypatingai gražūs ir išsiskirti...
  Yra įvairių stilių drabužių elektroninė parduotuvė, moterims ir vyrams.
  Turime didelę patirtį drabužių siuvimo srityje.
  Tikimės Jums patiks mūsų siūlomos prekės.
  ______________

  TAISYKLĖS

  1. SĄVOKOS

  1.1. Taisyklės - pirkimo - pardavimo sutarties sąlygos.
  1.2. Elektroninė parduotuvė - aimyoustyl.lt interneto tinklapyje esanti parduotuvė.
  1.3. Pardavėjas - UAB “AIMYOUSTYL”, įregistruota ir veikianti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, įmonės kodas 305727800, PVM mokėtojo kodas LT 100013944810, buveinės adresas Žemaitės g. 21-102, LT-03118 Vilnius, Lietuvos Respublika, elektroninio pašto adresas info@aimyoustyl.lt, sąskaitos banke Nr. LT077044090102472177, SEB bankas, SWIFT kodas (BIC) CBVILT2X, banko kodas 70440.
  1.4. Pirkėjas - Elektroninės parduotuvės naudotojas.
  1.5. Pirkimo - pardavimo sutartis - tarp Pardavėjo ir Pirkėjo sudaryta prekių pirkimo - pardavimo sutartis, kurią sudaro elektroninė užsakymo forma, Taisyklės, Privatumo politika.
  1.6. Paskyra - Pirkėjo registravimosi Elektroninėje parduotuvėje rezultatas, dėl kurio sukuriama sąskaita, kurioje saugomi jo pateikti duomenys elektroninėje užsakymo formoje (toliau vadinama ir užsakymu), elektroninėje grąžinimo formoje, duomenys apie užsakymus Elektroninėje parduotuvėje, Paskyros prisijungimo duomenys.
  1.7. Privatumo politika - asmens duomenų tvarkymo sąlygos.

  2. DALYKAS

  Pirkimo - pardavimo sutartimi Pardavėjas įsipareigoja parduoti ir pristatyti prekę Pirkėjui, o Pirkėjas įsipareigoja priimti prekę ir sumokėti už ją nustatytą kainą bei siuntimo mokestį, Taisyklėse numatytomis sąlygomis.

  3. PIRKĖJO TEISĖS

  3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes Elektroninėje parduotuvėje.
  3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti Pirkimo - pardavimo sutarties, grąžindamas prekę Pardavėjui.

  4. PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

  4.1. Pirkėjas, pateikęs užsakymą Elektroninėje parduotuvėje, turi pareigą sumokėti prekės kainą bei siuntimo mokestį.
  4.2. Pirkėjas, pateikęs užsakymą Elektroninėje parduotuvėje, turi pareigą priimti prekę.
  4.2. Pirkėjas turi pareigą neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų prie Elektroninės parduotuvės.

  5. PARDAVĖJO TEISĖS

  5.1. Pardavėjas turi teisę atšaukti Pirkėjo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka prekės kainos ir/ar siuntimo mokestį per 2 (dvi) darbo dienas (mokėjimas neįskaitomas į Pardavėjo sąskaitą banke), pranešdamas Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu.
  5.2. Pardavėjas turi teisę be išankstinio įspėjimo keisti Prekės kainą, siuntimo mokestį, išskyrus nurodytą Pirkėjo pateiktoje elektroninėje užsakymo formoje.

  6. PARDAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

  6.1. Pardavėjas turi pareigą sudaryti Pirkėjui sąlygas naudotis Elektronine parduotuve.
  6.2. Pardavėjas turi pareigą pateikti Pirkėjui užsakytą prekę.
  6.3. Pardavėjas, Pirkėjui grąžinus prekę, turi pareigą grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus (prekės kainą) į Pirkėjo sąskaitą banke, iš kurios buvo sumokėta už prekę, išskyrus, jeigu mokėjimas atliktas kitu būdu nei nurodyta Taisyklių 9.5. punkte.

  7. PIRKIMO - PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS

  7.1. Pirkėjas gali pirkti prekę Elektroninėje parduotuvėje per Paskyrą arba be Paskyros Elektroninės parduotuvės sistemoje.
  7.2. Pirkėjas, užpildęs elektroninę užsakymo formą, ją pateikia Pardavėjui per Elektroninės parduotuvės sistemą. Prekė laikoma užsakyta, kai Pirkėjas jo nurodytu elektroninio pašto adresu gauna patvirtinimą.
  7.3. Elektroninėje užsakymo formoje nurodomas Pirkėjo vardas, Pirkėjo pavardė, Pirkėjo adresas, Pirkėjo elektroninio pašto adresas, Pirkėjo telefono numeris, nurodomas nuolaidos kodas (jei taikomas), nurodomas prekės siuntimo būdas, nurodoma, jog susipažinta su Taisyklėmis, Privatumo Politika.

  8. PREKĖ

  Prekės savybės nurodomos Elektroninėje parduotuvėje prie prekės esančiame aprašyme.

  9. PREKĖS KAINA, SIUNTIMO MOKESTIS, MOKĖJIMAS

  9.1. Prekės kaina Elektroninėje parduotuvėje ir elektroninėje užsakymo formoje nurodoma eurais su PVM prieš Pirkėjui pateikiant elektroninę užsakymo formą.
  9.2. Siuntimo mokestis Elektroninėje parduotuvėje ir elektroninėje užsakymo formoje nurodomas eurais prieš Pirkėjui pateikiant elektroninę užsakymo formą. Siuntimo mokestis taikomas vienam užsakymui.
  9.3. Sąskaita pateikiama Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu.
  9.4. Mokėjimas atliekamas naudojant elektroninę bankininkystę tiesioginiu pavedimu per bet kurį Lietuvos Respublikos banką arba naudojant mokėjimo kortelę.
  9.5. Piniginės operacijos vyksta banko AB SEB-banko elektroninės bankininkystės sistemoje nukreipiant per Elektroninę parduotuvę.

  10. NUOLAIDOS KODAS

  10.1. Nuolaidos kodas taikomas tokiomis sąlygomis, kokios Pardavėjo nurodytos prie pateikiamo nuolaidos kodo Elektroninėje parduotuvėje.
  10.2. Prekei, kurios kaina sumažinta, nuolaidos kodas nėra taikomos.
  10.3. Vienam užsakymui taikomas vienas nuolaidos kodas.

  11. PREKĖS SIUNTIMAS, PRIĖMIMAS

  11.1. Prekės pateikiamos siuntimui per 1 - 5 (vieną - penkias) darbo dienas nuo mokėjimo įskaitymo į Pardavėjo sąskaitą banke dienos.
  11.2. Prekės pristatomos per DPD Pick up savitarnos terminalus arba DPD siuntų tarnybą Pirkėjo pasirinkimu.
  11.3. Prekės pristatomos per 1 - 4 (vieną - keturias) kalendorines dienas Lietuvos Respublikoje. Ne Lietuvos Respublikoje prekės pristatomos per 4 - 9 (keturias - devynias) kalendorines dienas.
  11.5. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekės pateikimo termino pažeidimą, jeigu prekė Pirkėjui nėra pateikiama arba pateikiama ne nurodytais terminais dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
  11.6. Pirkėjas priimdamas siuntą patikrina siuntos būklę (ar nėra pažeista išorinė pakuotė). Pirkėjui priėmus prekę laikoma, kad perduota siunta yra tinkamos būklės.

  12. PREKĖS GRĄŽINIMAS

  12.1. Prekė nenurodant priežasčių gali būti Pirkėjo grąžinta per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekės priėmimo dienos, ją išsiunčiant Pardavėjui.
  12.2. Pirkėjas užpildo elektroninę grąžinimo formą, kurią Pirkėjas pateikia Pardavėjui per Elektroninę parduotuvę. Elektroninėje grąžinimo formoje turi būti nurodomas Pirkėjo vardas, Pirkėjo pavardė, Pirkėjo elektroninio pašto adresas, Pirkėjo telefono numeris, užsakymo numeris, prekė, prekės grąžinimo būdas (DPD Pick up savitarnos terminalas ar siuntų tarnyba). Jeigu mokėjimas atliktas kitu būdu nei nurodyta Taisyklių 9.5. punkte, Pirkėjas nurodo Pirkėjo sąskaitos banke numerį ir banko rekvizitus. Pirkėjas gali nurodyti prekės grąžinimo priežastį (išskyrus Taisyklių 13.5. punktą).
  12.3. Grąžinama prekė turi atitikti šias savybes:
  12.3.1. tvarkingoje pakuotėje,
  12.3.2. nepasikeitė jos išvaizda (nesugadinta, nedėvėta),
  12.3.3. nepažeistos etiketės.
  12.4. Prekė gražinama per DPD Pick up savitarnos terminalą arba siuntų tarnybą adresu Žemaitės g. 21-102, LT-03118 Vilnius, Lietuvos Respublika Pirkėjo pasirinkimu.
  12.5. Prekė grąžinama per Lietuvos Respublikoje esančius DPD Pick up savitarnos terminalus nemokamai. Prekę grąžinant kitais būdais Prekės grąžinimo išlaidų Pardavėjas Pirkėjui neatlygina.
  12.6. Pardavėjas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo grąžinamos prekės gavimo dienos grąžina Pirkėjui prekės kainą į Pirkėjo sąskaitą banke.

  13. ATSAKOMYBĖ

  13.1. Jei Pirkėjas pažeidžia Taisykles, Pardavėjas turi teisę be išankstinio įspėjimo apriboti Pirkėjo prieigą prie Elektroninės parduotuvės ir panaikinti Paskyrą.
  13.2. Pardavėjui nepateikus prekės Taisyklėse nurodytais terminais Pirkėjas iki jos pateikimo gali atšaukti užsakymą, pranešdamas Pardavėjo elektroninio pašto adresu. Pardavėjui sutinkant su Pirkėju, Pardavėjas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos grąžina Pirkėjui prekės kainą ir siuntimo mokestį į Pirkėjo sąskaitą banke. Pardavėjui nesutinkant su Pirkėju, Pardavėjas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo nepriimtos prekės gavimo dienos grąžina Pirkėjui prekės kainą į Pirkėjo sąskaitą banke. Pirkėjas atlygina Pardavėjui įrodytas, protingo dydžio su prekės grąžinimu susijusias išlaidas pagal Pardavėjo pateiktus tai patvirtinančius įrodymus ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos.
  13.3. Pirkėjui neatsiimant prekės pagal pasirinktą pristatymo būdą, prekė grąžinama Pardavėjui ir Pirkėjo užsakymas yra atšaukiamas, pranešant Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu. Pardavėjas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo neatsiimtos prekės gavimo dienos grąžina Pirkėjui prekės kainą į Pirkėjo sąskaitą banke. Pirkėjas atlygina Pardavėjui įrodytas, protingo dydžio su prekės neatsiėmimu susijusias išlaidas pagal Pardavėjo pateiktus tai patvirtinančius įrodymus ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos.
  13.4. Pardavėjui pateikus prekę, kuri neatitinka Taisyklių 12.3.1. punkte nurodytos savybės, Pirkėjas nepriima prekės ir atšaukia užsakymą, ne vėliau kaip prekės nepriėmimo dieną pranešdamas Pardavėjo elektroninio pašto adresu pridedant tai patvirtinančius įrodymus bei įrodymus, patvirtinančius turėtas prekės nepriėmimo išlaidas. Pardavėjui sutinkant su Pirkėju, Pardavėjas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo nepriimtos prekės gavimo dienos grąžina Pirkėjui prekės kainą, siuntimo mokestį ir atlygina įrodytas, protingo dydžio su prekės nepriėmimu susijusias išlaidas sumokėdamas į Pirkėjo sąskaitą banke. Pardavėjui nesutinkant su Pirkėju, Pardavėjas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo nepriimtos prekės gavimo dienos grąžina Pirkėjui prekės kainą į Pirkėjo sąskaitą banke.
  13.5. Pardavėjui pateikus prekę, kuri neatitinka Taisyklių 8., 12.3.2., 12.3.3. punktuose nurodytų savybių, Pirkėjas grąžiną prekę pagal Taisyklėse numatytą prekių grąžinimo tvarką. Pirkėjas ne vėliau kaip prekės išsiuntimo dieną praneša Pardavėjui elektroninio pašto adresu apie atitinkamas aplinkybes pridedant tai patvirtinančius įrodymus bei įrodymus, patvirtinančius turėtas prekės grąžinimo išlaidas. Pardavėjui sutinkant su Pirkėju, Pardavėjas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo grąžinamos prekės gavimo dienos grąžina Pirkėjui prekės kainą, siuntimo mokestį ir atlygina įrodytas, protingo dydžio prekės grąžinimo išlaidas sumokėdamas į Pirkėjo sąskaitą banke. Grąžinant dalį prekių Pirkėjui negrąžinamas siuntimo mokestis. Pardavėjui nesutinkant su Pirkėju, Pardavėjas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo grąžinamos prekės gavimo dienos grąžina Pirkėjui prekės kainą, sumokėdamas į Pirkėjo sąskaitą banke.
  13.6. Pirkėjui grąžinus prekę, kuri neatitinka Taisyklių 12.3.2, 12.3.3 punktuose bent vienos iš nurodytų savybių, Pardavėjas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo prekės gavimo dienos praneša Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu pridėdamas tai patvirtinančius įrodymus. Pardavėjas negrąžina Pirkėjui prekės kainos ir siuntimo mokesčio. Pirkėjas atlygina Pardavėjui įrodytas, protingo dydžio su prekės grąžinimu susijusias išlaidas pagal Pardavėjo pateiktus tai patvirtinančius įrodymus ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos.

  14. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

  Pirkėjo pateikti asmens duomenys tvarkomi Privatumo politikoje nurodytomis sąlygomis.

  15. INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

  15.1. Visos teisės į Elektroninę parduotuvę saugomos. Elektroninės parduotuvės turinys negali būti bet kokia forma platinamas be rašytinio Pardavėjo sutikimo.
  15.2. Visi prekių ženklai, kurie pateikiami Elektroninėje parduotuvėje, yra Pardavėjo nuosavybė arba teisėtai naudojami.

  16. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  16.1. Pirkėjas pateikdamas elektroninę užsakymo formą per Elektroninę parduotuvę patvirtina, jog susipažino ir sutinka su Taisyklėmis.
  16.2. Taisyklių pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos apie tai paskelbiant Elektroninėje parduotuvėje. Taikoma vėliausia Taisyklių redakcija, galiojanti užsakymo pateikimo metu.
  16.3. Ginčai, susiję su Pirkimo - pardavimo sutartimi, sprendžiami ikiteismine tvarka pateikiant pretenziją, kuri išnagrinėjama per 5 (penkias) darbo dienas nuo jos gavimo, nepavykus išspręsti - Lietuvos respublikos teisme, Vilniaus mieste, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise.

  PRIVATUMO POLITIKA

  1. Pardavėjas užtikrina Pirkėjo teises pagal asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančius teisės aktus.

  2. Pardavėjas gauna asmens duomenis tiesiogiai iš Pirkėjo. Pardavėjas netvarko kitais būdais gautų asmens duomenų.

  3. Pirkėjui naudojantis Elektronine parduotuve laikoma, jog Pirkėjas sutinka su Privatumo politika.

  4.1. Pardavėjas tvarko Pirkėjo asmens duomenis Paskyros registravimo, užsakymo vykdymo tikslais.
  4.2. Pardavėjas tvarko Pirkėjo asmens duomenis pasiūlymų teikimo tikslais.
  4.3. Pirkėjo elgesio ir srautų analizės tikslais Pardavėjas naudoja slapukus.

  5.1. Pardavėjas tvarko sekančius Pirkėjo asmens duomenis Paskyros registravimo, užsakymo vykdymo tikslais: Pirkėjo vardas, Pirkėjo pavardė, Pirkėjo adresas, Pirkėjo elektroninio pašto adresas, Pirkėjo telefono numeris, Pirkėjo sąskaitos banke rekvizitai, prekių pristatymo būdas, prisijungimo prie Paskyros duomenys, veiksmai Paskyroje, įskaitant techninius naršymo duomenis (IP adresas, prisijungimo bei naršymo techninė informacija), užsakymo numeris, su užsakymo vykdymu susijusios datos ir laikai, prekės pavadinimas, kiekis, prekės kaina, siuntimo mokestis, suteikta nuolaida, su mokėjimu susiję duomenys, prekės grąžinimo priežastis, sumokėtos Pirkėjui sumos/ kilmė, parašas, nurodymas, jog susipažinta su Taisyklėmis, Privatumo Politika, prašyme pateikta informacija: įvykis, dėl kurio kreipiamasi, ir su juo susijusios aplinkybės, pridedami įrodymai.
  5.2. Pardavėjas tvarko sekančius Pirkėjo asmens duomenis pasiūlymų teikimo tikslais: Pirkėjo vardas, Pirkėjo pavardė, Pirkėjo elektroninio pašto adresas.
  5.3. Pardavėjas tvarko sekančius Pirkėjo asmens duomenis Pirkėjo elgesio ir srautų analizės tikslais: veiksmai Paskyroje, techniniai naršymo duomenys (IP adresas, prisijungimo bei naršymo techninė informacija).

  6.1. Paskyros registravimui reikalingi asmens duomenys tvarkomi tol, kol aktyvi Pirkėjo paskyra.
  6.2. Užsakymo vykdymui reikalingi asmens duomenys tvarkomi tol, kol baigiamas vykdyti užsakymas (arba išnagrinėjamas prašymas, priklausomai nuo to, kuris terminas ilgesnis). Apskaitos dokumentai saugomi vadovaujantis teisės aktuose numatytų terminų.
  6.3. Pasiūlymų teikimui reikalingi asmens duomenys tvarkomi 3 metus nuo jų gavimo dienos.
  6.4. Kiti asmens duomenys tvarkomi 3 metus nuo jų gavimo dienos.


  7. Pardavėjas Pirkėjo asmens duomenis gali teikti sekantiems duomenų gavėjams:
  7.1. programinės įrangos priežiūros, palaikymo paslaugas teikiančioms įmonėms,
  7.2. siuntų siuntimo įmonėms,
  7.3. mokėjimo paslaugų įmonėms,
  7.4. taip pat kitiems duomenų gavėjams kai pagal teisės aktus Pardavėjas yra įpareigotas pateikti asmens duomenis.

  8. Pardavėjas įsipareigoja užtikrinti Pirkėjo asmens duomenų saugumą, įgyvendinti tinkamas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo ar / ir atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

  9. Pirkėjas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, prašyti ištaisyti, papildyti ar sunaikinti pateiktus asmens duomenis (atšaukti sutikimą).

  10.1. Privatumo politikos pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos apie tai paskelbiant Elektroninėje parduotuvėje. Taikoma vėliausia Privatumo politikos redakcija.
  10.2. Ginčai, susiję su Privatumo politika, sprendžiami ikiteismine tvarka pateikiant pretenziją, kuri išnagrinėjama per 5 (penkias) darbo dienas nuo jos gavimo, nepavykus išspręsti - Lietuvos respublikos teisme, Vilniaus mieste, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise.

    

 • Prenumeruok naujienlaiškį ir gauk naujienas pirmas Prenumeruoti