Privatumo politika

 • PRIVATUMO POLITIKA 

  1. Pardavėjas užtikrina Pirkėjo teises pagal asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančius teisės aktus.

  2. Pardavėjas gauna asmens duomenis tiesiogiai iš Pirkėjo. Pardavėjas netvarko kitais būdais gautų asmens duomenų.

  3. Pirkėjui naudojantis Elektronine parduotuve laikoma, jog Pirkėjas sutinka su Privatumo politika.

  4.1. Pardavėjas tvarko Pirkėjo asmens duomenis Paskyros registravimo, užsakymo vykdymo tikslais.
  4.2. Pardavėjas tvarko Pirkėjo asmens duomenis pasiūlymų teikimo tikslais.
  4.3. Pirkėjo elgesio ir srautų analizės tikslais Pardavėjas naudoja slapukus.

  5.1. Pardavėjas tvarko sekančius Pirkėjo asmens duomenis Paskyros registravimo, užsakymo vykdymo tikslais: Pirkėjo vardas, Pirkėjo pavardė, Pirkėjo adresas, Pirkėjo elektroninio pašto adresas, Pirkėjo telefono numeris, Pirkėjo sąskaitos banke rekvizitai, prekių pristatymo būdas, prisijungimo prie Paskyros duomenys, veiksmai Paskyroje, įskaitant techninius naršymo duomenis (IP adresas, prisijungimo bei naršymo techninė informacija), užsakymo numeris, su užsakymo vykdymu susijusios datos ir laikai, prekės pavadinimas, kiekis, prekės kaina, siuntimo mokestis, suteikta nuolaida, su mokėjimu susiję duomenys, prekės grąžinimo priežastis, sumokėtos Pirkėjui sumos/ kilmė, parašas, nurodymas, jog susipažinta su Taisyklėmis, Privatumo Politika, prašyme pateikta informacija: įvykis, dėl kurio kreipiamasi, ir su juo susijusios aplinkybės, pridedami įrodymai.
  5.2. Pardavėjas tvarko sekančius Pirkėjo asmens duomenis pasiūlymų teikimo tikslais: Pirkėjo vardas, Pirkėjo pavardė, Pirkėjo elektroninio pašto adresas.
  5.3. Pardavėjas tvarko sekančius Pirkėjo asmens duomenis Pirkėjo elgesio ir srautų analizės tikslais: veiksmai Paskyroje, techniniai naršymo duomenys (IP adresas, prisijungimo bei naršymo techninė informacija).

  6.1. Paskyros registravimui reikalingi asmens duomenys tvarkomi tol, kol aktyvi Pirkėjo paskyra.
  6.2. Užsakymo vykdymui reikalingi asmens duomenys tvarkomi tol, kol baigiamas vykdyti užsakymas (arba išnagrinėjamas prašymas, priklausomai nuo to, kuris terminas ilgesnis). Apskaitos dokumentai saugomi vadovaujantis teisės aktuose numatytų terminų.
  6.3. Pasiūlymų teikimui reikalingi asmens duomenys tvarkomi 3 metus nuo jų gavimo dienos.
  6.4. Kiti asmens duomenys tvarkomi 3 metus nuo jų gavimo dienos.


  7. Pardavėjas Pirkėjo asmens duomenis gali teikti sekantiems duomenų gavėjams:
  7.1. programinės įrangos priežiūros, palaikymo paslaugas teikiančioms įmonėms,
  7.2. siuntų siuntimo įmonėms,
  7.3. mokėjimo paslaugų įmonėms,
  7.4. taip pat kitiems duomenų gavėjams kai pagal teisės aktus Pardavėjas yra įpareigotas pateikti asmens duomenis.

  8. Pardavėjas įsipareigoja užtikrinti Pirkėjo asmens duomenų saugumą, įgyvendinti tinkamas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo ar / ir atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

  9. Pirkėjas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, prašyti ištaisyti, papildyti ar sunaikinti pateiktus asmens duomenis (atšaukti sutikimą).

  10.1. Privatumo politikos pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos apie tai paskelbiant Elektroninėje parduotuvėje. Taikoma vėliausia Privatumo politikos redakcija.
  10.2. Ginčai, susiję su Privatumo politika, sprendžiami ikiteismine tvarka pateikiant pretenziją, kuri išnagrinėjama per 5 (penkias) darbo dienas nuo jos gavimo, nepavykus išspręsti - Lietuvos respublikos teisme, Vilniaus mieste, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise. 

 • Prenumeruok ir laimėk

  Prenumeruok naujienlaiškį ir gauk naujienas pirmas Prenumeruoti